Bedrijven

Esdoorn Administratie & Belastingen staat voor deskundigheid en kwaliteit voor zowel de ondernemer als de particulier.

 

Iedere  – ondernemer krijgt te maken met administratieve verplichtingen. Denkt u hierbij aan het voeren van een deugdelijke administratie voor bijvoorbeeld de omzetbelasting en/of loonbelasting. Een onduidelijke of niet correcte administratie kan door de belastingdienst verworpen worden. Dit kan voor u als ondernemer vervelende consequenties hebben. Maar de administratie is meer dan een verplicht nummer, financiële informatie biedt u de mogelijkheid uw bedrijf optimaal aan te sturen. zo kunt u vroegtijding liquiditeitsproblemen aan zien komen en daar actie op ondernemen. Hieronder staan voorbeelden voor wat Esdoorn Administratie & Belastingen voor u kan betekenen:

n

Inrichten van nieuwe administraties

i

Inboeken van administraties

Debiteurenbeheer

Opstellen van Managementoverzichten

Indienen van aangifte omzetbelasting

Indienen van aangifte loonheffing

Opstellen en bespreken jaarrekening

Advies over financiële en fiscale aspecten van uw onderneming

Kosten

Hoeveel kost het uitbesteden van een administratie voor u als ondernemer? De prijzen die een administratie- of accountantskantoor in rekening brengt zijn niet wettelijk geregeld. De tariefstelling is vrij. Het is afhankelijk van het soort en de hoeveelheid werk. Voorkom vervelende verassingen en maak vooraf goede afspraken. Indien gewenst brengt Esdoorn Administratie & belastingen vooraf een offerte uit waarin staat wat de geschatte kosten zijn van de jaarlijks terugkerende werkzaamheden, zoals het verzorgen van belastingaangiften, boekhouding, salarisadministratie en samenstelling van de jaarstukken. Bovendien geef ik aan wat de uurtarieven zijn voor de overige werkzaamheden.

Indien ik bij het opstarten van een onderneming te weinig inzicht heb in de omvang van de werkzaamheden, wat ook het geval kan zijn bij het overnemen van een cliënt, zullen wij hier open in zijn.

Wij factureren op twee manieren:
Voorschotnota per maand waardoor onze kosten gelijkelijk verdeeld worden over het jaar. Na de afwerking van de jaarrekening en aangiften ontvangt u van ons een definitieve afrekening.

Achteraf per kwartaal brengen wij de door ons bestede uren, kilometervergoeding en/of overige kosten in rekening.

Uiteraard kunt u zelf ook besparen op de kosten van mijn werkzaamheden. Dit is onder andere afhankelijk van de frequentie van aanlevering (week/maand/kwartaal/jaar), manier van aanlevering (schoenendoos of keurig bijgehouden) en bijvoorbeeld het zelf (deels) verwerken van de boekhouding.

Vestiging Hellendoorn

Vestiging Beekbergen